jak pracować z trudnymi doznaniami psychedelicznymi (pdf)
wersja pdf

zakładki

szukaj na psilosophy:  
   

Jak pracować z trudnymi doznaniami psychedelicznymi

Rytuały Przejścia Projekt MAPS

(How to Work with Difficult Psychedelic Experiences)

Napisane przez nauczyciela/uzdrawiacza pracującego w hermetycznych i świętych tradycjach szamanistycznych


You are able to acquaint this information thanks to Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, please make some donation highly expressing your appreciation, which will help in increase of developement of psychedelic research. DONATE

Możesz zapoznac się z tymi informacjami dzieki Multidysyplinarne Stowarzyszenie Badań Psychedelicznych, proszę ofiarować jakas dotację wielce wyrażajaca twa wdzięcznosć, co pomoże we wzroscie rozwoju badań psychedelicznych. DOTUJ

[ tłumaczenie: cjuchu ]

Prawdziwe doznanie psychedeliczne, nawet tak zwany bad trip, jest święte. W zorientowanych na ziemię kulturach szamanistycznych, nawet psychotyczne załamanie wywołane psychedelikiem, jest częścią inicjacji.
Więc zapamiętajmy zwyczaj starożytnych: jest to proces, proces przebudzenia, wyleczenia, i ostatecznego opiewania życia.
By uniknąć spsychologizowania doznania psychedelicznego wybrałem niemedyczny lub tradycjonalistyczny język terapeutyczny.

Przegląd tego co omówimy:
1. Rola opiekuna, prowadzącego
2. Rodzaje kryzysów psychedelicznych
3. Praca i przebywanie z nagłymi przypadkami psychedelicznymi
4. Opieka
5. Lektura pokrewna

Jest to krótki przegląd materiału, który omówimy w tym praktycznym szkoleniu. Jest ono na podstawie 30 letniego doświadczenia w opiekowaniu się ludźmi. Ma wartość terapeutyczną, lecz wykracza poza terapię i wkracza w sfery nadosobowe i duchowe.

Podręcznik oparty jest na podstawie treningu, kształcenia, nauk i praktycznego działania z wiodącymi postaciami ruchu psychedelicznego, oraz dogłębnej pracy z uzdrawiaczami/szamanami z Nepalu, Ekwadoru, oraz narodu Navajo. Bazuje na mym własnym działaniu uzdrawiającym i terapeutycznym, na stosowaniu psychedelików, zachodniej psychologii, pracy z ciałem, pracy z oddechem, sztuce, oraz różnych wschodnich narzędziach, jak medytacja, studiowanie koanu Zen i pracy naturalnej.

1. Rola opiekuna, prowadzącego

Praca z psychedelikami, enteogenami, oraz nauczycielami roślinnymi to starożytna dziedzina sztuk uzdrawiania, która została na nowo odkryta w ostatnich 100 latach. Istnieje wiele różnych sposobów na pracę i zrozumienie doznania psychedelicznego. Gdy pracujemy i siedzimy z osobą przechodzą przez psychedelicznie indukowany kryzys, trzeba rozumieć, że w pewien sposób jest to związek dialektyczny, który jest starożytnym sposobem relacji.

Każda osoba jest układem psychoduchowym, czyli nie ma rozdziału na ciało, umysł, emocje, duszę, wyobraźnię oraz energię. Dlatego bardzo ważne jest postrzeganie każdej osoby jako wyjątkowej indywidualności.

Zawsze istnieje tendencja do obezwładniania kogoś naszą wiedzą, mądrością i wglądem. Więc pozwól odejść całej wiedzy dotyczącej doznań, którą posiadasz. Po prostu bądź, słuchaj i obserwuj. W ten sposób na powrót wchodzimy w związek dialektyczny, zwracając pełną uwagę, pozwalając komuś wyrazić i zakomunikować cokolwiek zechce. Po prostu być, bez afrontu i osądu.

Dla uzdrawiacza/opiekuna/pomocnika ważna jest wiara w jej/jego sposób pracy. Dla wyników ważna jest wiara w metodę.

Dlatego uzdrawiaczem/opiekunem jest ktoś, kto miał własne doznanie psychedeliczne i posiada pewne doświadczenie w opiece nad ludźmi, prowadząc swych przyjaciół. Bez żadnego doświadczenia, niemożliwe jest bycie z kimś mającym doznanie psychedeliczne lub prowadzenie kogoś, kto ma psychedeliczny kryzys. Dobrze jest wiedzieć, że wszyscy mamy martwe pola, i że istnieje niebezpieczeństwo, że moglibyśmy przerwać doznanie jeśli nie zgłębiliśmy tego materiału lub się boimy.

Zasada #1, w każdej sytuacji honorujemy i szanujemy osobę mającą kryzys.

Nawet jeśli nie rozumiemy co się dzieje (osoba mająca kryzys może być o wiele bardziej rozwinięta niż my, zagubiona w nieznanych nam światach, lub przeżywa na nowo dramat, którego nie potrafimy pojąć). Służymy za kotwicę, miejsce odpoczynku, cichy ośrodek. Wiemy, że nasza obecność jest pomocna. W tym momencie nie musimy rozwiązywać wszystkich problemów i odpowiadać na wszystkie pytania, które zaprezentuje doznanie lub życie osoby.

Musimy pamiętać, że dziesiątki milionów ludzi stosowało psychedeliki, w wielu różnych, czasem nie bardzo sprzyjających warunkach, i powróciło bezpiecznie do domu. Ze wsparciem, wiedzą i pracą integracyjną istnieje bardzo małe zagrożenie w samym doznaniu psychedelicznym. Nawet najbardziej przerażające i dziwne zachowanie, gdy przebadane i przepracowane, okaże się dobroczynne i pouczające.

Jak wcześniej stwierdzono, pozytywny wynik naszej pracy wymaga zaufania w mądrość starożytnych, zaufania mądrości naszych współczesnych nauczycieli i uzdrawiaczy, oraz zaufania nieodłącznej mądrości naszych ciał, umysłów i dusz.

Często odbieramy od innych emocje, uczucia i energie. Omówimy sposoby likwidowania, usuwania i oczyszczania.

2. Rodzaje kryzysów psychedelicznych

Jest to ogromny obszar, więc ledwo go dotkniemy. Dla bardziej dogłębnych badań przejrzyj listę lektury.

Wyraźny objaw jakiejkolwiek substancji lub mieszanki substancji nie istnieje. Lecz istnieją pewne ogólniki. Trzeba znać długość okresu/czas trwania różnych substancji. Wszystkie psychedeliki posiadają podobny wzorzec: następuje wejście z różnymi objawami fizycznymi, psychicznymi i emocjonalnymi. Występuje nasilenie, następnie przedłużona stabilizacja, następnie zejście i ponowne wejście.

Najczęściej odczuwanym zagrożeniem dla zdrowia psychicznego jest odczucie/doznanie, że się zwariuje, straci rozum, lub że to nigdy się nie skończy. Odczucie/doznanie to wspierane jest zmianą stanów psychicznych i (czasem) potężnymi zmianami w postrzeganiu. Powszechne są znaczne zmiany w strukturze ego/osobowości, dotyczące wyobrażeń i pojmowania siebie, świata, oraz boga.

Mogą przypomnieć się i odżyć stare traumy. Wspomnienia te mogą mieć naturę fizyczną (niektórymi z możliwości jest pojawienia się ponownego przeżycia narodzin, nadużycia w dzieciństwie i/lub chorób, wspomnienia głodu i/lub wojny, wypadków, gwałtu). Wspomnienia te mogą być również natury intelektualnej, emocjonalnej (ponowne przeżycie słownego znieważenia, brak podstawowych emocji, kontaktu cielesnego, miłości, pielęgnowania, lub rozdzielenia w wyniku traumatycznego doświadczenia).

Urazy te mogą być również natury transpersonalnej, co oznacza zjawiska, które wykraczają poza naszą osobową tożsamość lub biograficzne pojmowanie wszechświata. Mogą to być doświadczenia z innego życia, stawanie się jednym z ziemią lub innymi formami życia, lub doświadczanie cyklu życia zwierzęcia. Można opuścić swe ciało, doświadczyć połączenia z archetypem, lub światem boga lub bogiń. Najbardziej traumatycznym doznaniem może być wspomnienie gwałtownej śmierci.

Może wystąpić wiele różnych, czasem nigdy nie doświadczanych, wrażeń zmysłowych, energetycznych, lub cielesnych. Mogą one wahać się od słyszenia kolorów do widzenia muzyki. Może wystąpić niezwykle podwyższone odczuwanie zapachu, smaku, słyszenia i widzenia. Niektóre z najbardziej przerażających przejawów doznania psychedelicznego są energetyczne. Ludzie przechodzą przez potężne wyswobodzenia, odczuwając swe ciało jako pozbawione kontroli, drżące, poskręcane i wibrujące. Energie te, aktywowane substancjami psychedelicznymi, mogą być bioenergetyczne, związane z narodzinami, z otwarciem skostniałego układu ciała, z neoreichiańskim typem uwolnienia, lub być ponownym podłączeniem do uniwersalnej siły życia. Siła życiowa zwana jest kundalini i manifestuje się w potężnym otwarciu centrum energetycznego ciała. Może być również intensywnym seksualnym lub innym emocjonalnym uwolnieniem.

Wrażenia cielesne obejmują również szeroki wachlarz doznań i uczuć. Może to być uczucie (po raz pierwszy w życiu) powrotu do ciała.

Oto niewielka lista innych możliwych doświadczeń:

 • Ponowne przeżycie narodzin
 • Wspomnienie innych śmierci
 • Ponowne przeżycie wypadków
 • Ponowne przeżycie chorób
 • Ponowne przeżycie tonięcia, tortur, i wielu innych fizycznych doświadczeń z tego i innych żyć
 • Ponowne przeżycie stanów mistycznych
 • Identyfikacja i ponowne przeżycie ze szczegółami prześladowania ludzkości w dziejach
 • Opuszczenie ciała i podróżowanie w sferze duchowej
 • Zlanie się ze skałami, zwierzętami, roślinami oraz doznanie zanieczyszczenia i śmierci planety i różnych gatunków
 • Zlanie się z ludźmi, czytanie ich myśli, odczuwanie ich emocji
 • Pochwycenie w pewne doznania
 • Doświadczenie UFO
 • Owładnięcie uczuciami i emocjami

W doznaniu psychedelicznym i w kryzysie osoba może reagować na uzdrowiciela/opiekuna i projektować na niego własne uczucia i doświadczenia. Może to być przeniesienie seksualne, demoniczne, boskie lub trwożne. Gdy ma to miejsce ważne by z tym po prostu być, a nie się przed tym bronić.

3. Praca i przebywanie z nagłymi przypadkami psychedelicznymi

Doświadczenie kryzysu przez osobę, wielokrotnie jest jednym z odpuszczających na wszelkich poziomach jestestwa. Musimy więc stworzyć przestrzeń gdzie możliwe jest bycie otwartym, przestrzeń spokojną, serdeczną, bezpieczną i piękną. Przestrzeń ta jest tak samo ważna jak samo opiekowanie/ułatwianie. Jeśli to możliwe, niech zawiera kwiaty, świece, narzędzia artystyczne i materiały do pisania, koce, cichą muzykę i delikatne światło.

Zwróć uwagę na język ciała podczas słuchania, co wyrażono werbalnie i emocjonalnie. Śledź ekspresję osoby. Jeśli ma dużo energii, niech się porusza, niech się wyrazi (zapewniwszy bezpieczne miejsce) w jakiejkolwiek formie: w niekontrolowanym drżeniu, pozach jogi, tańcu, rytualnych ruchach, hiperwentylacji, uwolnieniu typu kundalini.

Jeśli osoba chce mówić, jeśli wydobywa niekontrolowane dźwięki, wesprzyj ekspresję. Może to być: inny lub martwy język, modlitwy z innych tradycji duchowych, awangardowe historie i wspomnienia, jazgotanie, dźwięki zwierzęce, zapętlone zdania (powtarzanie w kółko tych samych słów), lamentowanie, płakanie, lub krzyczenie.

Reaguj w miarę potrzeby, nie przejmuj kontroli, spróbuj (w razie potrzeby) wciągnąć w spokojną rozmowę, odpowiadając na strach i niepokój.

Najwłaściwszą reakcją na potężny kryzys psychedeliczny może być po prostu spokojne przysiądnięcie przy osobie, sprawiając, by poczuła się bezpieczna.

Jeśli osoba utknęła, istnieje kilka różnych sposobów zareagowania:

 • Poczekaj i uspokój ją rozmową, znając czas trwania przyjętej substancji
 • Przejdź się z nią, mówiąc lub nie, póki się nie uspokoi
 • Niech wyrazi doznanie dźwiękiem
 • Niech przez nie przejdzie, poprzez fizyczną ekspresję, utrzymując pewną postawę lub rozluźniając ciało
 • Można zrobić jakiś głęboki, zogniskowany masaż ciała, po prostu potrzymaj osobę (spełniając jej potrzeby) lub delikatnie wymasuj. Zawsze poproś o pozwolenie w związku z jakimkolwiek kontaktem fizycznym.
 • Miej odpowiedniego opiekuna w sensie mężczyzna/kobieta, ważne gdy ma miejsce wspomnienie seksualnych nadużyć
 • Osoba może ułożyć się w pozycji półleżącej, z zamkniętymi oczyma lub z przepaską na oczach, znajdując się w bezpiecznym miejscu, słuchając komfortowej muzyki i uziemiając doświadczenie
 • Jeśli przytłaczają ją emocje, zachęć ich wyrażenie
 • Gdy osoba jest wystarczająco spokojna lub powróciła ze swego trudnego doznania psychedelicznego, udostępnij narzędzia artystyczne i materiały do pisania

Zapewnij ją:
1. To przeminie, jest to proces.
2. Jest to doznanie, które mieli inni ludzie.
3. Później będzie wsparcie.

4. Opieka

Istnieje wiele sposobów na zintegrowanie doznania i kontynuowanie pracy z otwarciem, które miało miejsce. Ważne jest, by zamknąć jakikolwiek niezakończony gestalt. Powinno zachęcać się do dalszej lektury, w celu zakończenia doznania osoba powinna pracować z wyszkolonym praktykującym. Może to być:

 • Psychologia transpersonalna
 • Warsztaty holotropowe
 • Szamanistyczna integracja
 • Różne formy masażu
 • Różne formy pracy z uwalnianiem energii
 • Praca z archetypami
 • Różne formy sztuki, tworzenie muzyki, taniec, malarstwo, rzeźba
 • Medytacja i inne praktyki duchowe (postępując za wyobrażeniami i wglądami z doznania)

Istnieją pewne choroby medyczne, które powinny być leczone medycznie. Mogą to być stany istniejące uprzednio, które są niepożądane przy przyjmowaniu psychedelików. Najpopularniejszymi są: ciąża, choroby psychiczne, problemy z krążeniem w rodzaju nieprawidłowego ciśnienia krwi lub inne problemy sercowe, niedawne operacje i/lub wypadki, oraz epilepsja.

5. Lektura pokrewna

Jest to bardzo krótka lista kilku szczegółowych prac dotyczących doznania psychedelicznego i kryzysu:

 1. Psychedelic Reflections, Ed. Lester Grinspoon & James B. Bakalar
 2. The Adventure of Self-Discovery, ("Przygoda odkrywania samego siebie") Stanislav Grof
 3. LSD Psychotherapy, Stanislav Grof
 4. Spiritual Emergency, Stanislav and Christina Grof
 5. Green Psychology, Ralph Metzner
 6. The Unfolding Self, Ralph Metzner
 7. The Healing Journey, Claudio Naranjo
 8. The Cosmic Serpent, Jeremy Narby
 9. The Secret Chief, Myron Stolaroff
 10. The Ethics of Caring, Kylea Taylor
 11. Shamanism, Roger Walsh
[ tłumaczenie: cjuchu ]szukaj na psilosophy:  
 
Odsłon
od 09.06.2020komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze

. .twój komentarz :

nick / ksywa :komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarzePoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2021