nielegalne stosowanie lsd lub psilocybiny lecz nie mdma lub leków niepsychedelicznych jest związane z mistycznymi doświadczeniami (pdf)
wersja pdf

zakładki

szukaj na psilosophy:  
   

Nielegalne stosowanie LSD lub psilocybiny, lecz nie MDMA lub leków niepsychedelicznych, jest związane z mistycznymi doświadczeniami w sposób zależny od dawki

(Illicit Use of LSD or Psilocybin, but not MDMA or Nonpsychedelic Drugs, is Associated with Mystical Experiences in a Dose-Dependent Manner)
by

Michael Lyvers, Ph.D.a & Molly Meester, Honours (Psychology)b

Journal of Psychoactive Drugs, 44 (5), 410-417, 2012

ISSN: 0279-1072 print / 2159-9777 online
DOI: 10.1080/02791072.2012.736842

© Taylor & Francis Group, LLC

[ tłumaczenie: cjuchu ]

Autorzy chcieliby podziękować Rickowi Doblin i MAPS za ich pomoc w tym projekcie.
a Profesor nadzwyczajny psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Bond, Gold Coast Queensland, Australia.
b Student Badacz, Wydział Psychologii, Bond University, Gold Coast Queensland, Australia.
Korespondencję proszę adresować do Michael Lyvers, Department of Psychology, Bond University, Gold Coast Queensland 4229, Australia;
email: mlyvers@bond.edu.au

Spis Tresci:
Metoda
 Uczestnicy
 Materiały
  Demografia a kwestionariusz stosowania leku
  Skala mistycyzmu
  Kwestionariusz stanów świadomości
  Zrównoważona Emocjonalna Skala Empatii
  Inwentarz wartości życiowych
  Skala uważności Langera
  Skale lęku depresyjnego i stresu
 Procedura
Wyniki
Omówienie
Odnośniki

Skrót - Od dawna wiadomo, że psychedeliki są zdolne do wywoływania doświadczeń mistycznych lub transcendentalnych. Jednakże biorąc pod uwagę powszechną "rekreacyjną" naturę większości współczesnego stosowania psychedelików, przy typowych dawkach, które zwykle są niższe niż przyjmowane zwykle w latach 1960, nie jest znany stopień do jakiego nielegalne stosowanie psychedelików obecnie jest związane z doświadczeniami mistycznymi. Ponadto łagodny psychedelik MDMA ("Ekstazy") jest dziś popularniejszy niż "pełne" psychedeliki takie jak LSD lub psilocybina, a udział stosowania nielegalnego MDMA w doświadczeniach mistycznych nie jest znany. Niniejsze badanie wyrekrutowało 337 dorosłych ze strony internetowej i newslettera Multidyscyplinarnego Stowarzyszenia do Badań Psychedelicznych (MAPS), z których większość sprawozdało stosowanie różnych leków, zarówno legalnych jak i nielegalnych, wliczając psychedeliki. Chociaż tylko jedna czwarta próbki zgłosiła motywy "duchowe" dla stosowania psychedelików, używanie LSD i psilocybiny było znacząco dodatnio związane z wynikami na dwóch dobrze znanych indeksach doświadczeń mistycznych w sposób zależny od dawki, podczas gdy używanie MDMA, konopi, kokainy, opiatów i alkoholu nie było. Wyniki sugerują, że nawet w dzisiejszych kontekstach "rekreacyjnego" stosowania leków, psychedeliki w rodzaju LSD i psilocybiny, brane przy wyższych dawkach, nadal wywołują mistyczne doświadczenia u wielu użytkowników.

Słowa kluczowe - LSD, MDMA, doświadczenia mistyczne, psilocybina, psychedeliki, doświadczenia religijne

Podawane w wystarczających dawkach, psychedeliki LSD i psilocybina były szeroko relacjonowane jako wywołujące mistyczne lub transcendentalne religijne/duchowe doświadczenia (np., Harris 2011; Griffiths et al. 2006; Hasler et al. 2004; Horgan 2003; Smith 2000; Bakalar 1985; Hofmann 1983; Pahnke 1969, 1963; Pahnke & Richards 1966; Watts 1965; Leary 1965; Maslow 1964). Wglądy w Boga lub Najwyższą Rzeczywistość, transcendencja personalnego ego, scalenie z kosmosem i przejście transformującej śmierci i odrodzenia są elementami wspólnymi doświadczeń mistycznych sprawozdanych przez wielu z tych, którzy przyjęli wysokie dawki LSD lub psilocybiny. Takie raporty przypominają pod niektórymi względami klasyczne opisy samorealizacji lub oświecenia wyłaniające się z mistycznych tradycji głównych religii takich jak Buddyzm i Hinduizm (Horgan 2003; Grinspoon & Bakalar 1979; Watts 1965; Suzuki 1957; James 1905).

Psychedeliki są mocnymi bezpośrednimi agonistami serotoniny (Jacobs 1987), mogącymi powodować potężną aktywację kory mózgowej, zwłaszcza regionu przedczołowego (Vollenweider et al. 1997). Choć szczyt popularności psychedelików, zwłaszcza LSD, miał miejsce w latach 1960, leki psychedeliczne wciąż są dziś brane nielegalnie, lecz cele współczesnego stosowania mogą być zupełnie inne od motywów u typowych użytkowników LSD w latach 1960. Obecnie psychedeliki są często stosowane by wzmocnić doznania zmysłowe na koncertach i na imprezach tanecznych - w przeciwieństwie do celów transcendowania ego lub "poszerzania umysłu" większości użytkowników psychedelików w latach 1960. Zmiana ta jest odzwierciedlona w typowych dawkach jednostkowych LSD dostępnego dziś na czarnym rynku, które są znacznie niższe niż typowe dawki jednostkowe dostępne w latach 1960 (Laing & Siegel 2003). Próbki jednostkowe LSD z czarnego rynku w zarówno USA jak i Europie w latach 1960 zawierały często kilkaset mikrogram (zobacz erowid.org/chemicals/lsd/lsd_history1.shtml), zakres dawki charakteryzujący się jako "silny" lub "mocny" przez popularną stronę informacyjną o stosowaniu dragów erowid.org; w przeciwieństwie, w ubiegłej dekadzie typowe czarnorynkowe jednostkowe dawki miały średnio tylko około 50 mikrogram (Hidalgo 2009; Laing & Siegel 2003), zakres dawki scharakteryzowany przez erowid.org jako "lekka" i będąca podobno znacznie poniżej progu dla odkrywczego, mistycznego doświadczenia psychedelicznego (Stafford 1983). Ponadto najczęściej stosowanym dziś dragiem o właściwościach psychedelicznych nie jest LSD lub psilocybina lecz MDMA ("Ekstazy"), która wywołuje mieszankę efektów pobudzających i łagodnie psychedelicznych, które są uważane za mniej intensywne i łatwiejsze do kontrolowania niż efekty wywoływane przez "pełne" psychedeliki w rodzaju LSD i psilocybiny (Rushkoff 2001). LSD i psilocybina są często określane jako "enteogeny", oznaczające "rozbudzić Boga wewnątrz", podczas gdy MDMA jest często opisywane jako "entaktogen" oznaczający "dotykać wewnątrz" (Bravo 2001; Smith 2000), co odzwierciedla różnice między MDMA a "pełnymi" psychedelikami.

Pahnke (1963) oraz Griffiths i koledzy (2006) zademonstrowali, że silna dawka psilocybiny podana w kontrolowanych, wspierających warunkach eksperymentalnych może wywołać gruntowne doświadczenia mistyczne u lekowo naiwnych badanych, przy samodzielnie sprawozdawanych efektach transformacyjnych, które dla niektórych trwały dziesiątki lat (Doblin 1991). Niniejsze studium przebadało doświadczenia mistyczne w odniesieniu do stosowania narkotyków w próbce "rekreacyjnych" użytkowników psychedelików i innych dragów. Biorąc pod uwagę, że dawka psychedeliku jest uważana za kluczowy czynnik wpływający jeśli okazja użycia jest w stanie skatalizować transformacyjne doświadczenie mistyczne, spodziewaliśmy się stwierdzić, że zwykle stosowana dawka, jak podają użytkownicy, dla pełnych psychedelików LSD i psilocybiny, lecz nie MDMA lub niepsychedelików takich jak konopie, kokaina, opiaty lub alkohol, byłaby pozytywnie związana z samodzielnie sprawozdawanymi mistycznymi doświadczeniami a także z doświadczeniami "nieprzepartej" natury. Wyniki na Skalach Depresyjno Lękowej i Stresu (DASS-21) służyły jako kontrolne dla potencjalnego wpływu łagodnej psychopatologii w takich raportach własnych. W dodatku, przebadane zostały miary raportów własnych odnośnie swoistych wartości życiowych oraz empatii, gdyż poprzednie międzykulturowe badanie ustaliło, że użytkownicy psychedelików ocenili wartości życiowe duchowości, kreatywności, troski o środowisko i troski o innych wyżej niż nieużytkownicy (Lerner & Lyvers 2006), różnica, o której spekulowali autorzy może być wynikiem doświadczeń mistycznych w tej pierwszej grupie. Uważność została również zbadana biorąc pod uwagę podstawę tej koncepcji w mistycznej tradycji Buddyzmu Zen (np., Maezumi & Glassman 2007).

Metoda

Uczestnicy

Uczestnicy zostali wyrekrutowani online z członków Multidyscyplinarnego Stowarzyszenia do Badań Psychedelicznych (MAPS - Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) oraz tych, którzy odwiedzili ich stronę (www.maps.org). MAPS jest organizacją nonprofit promującą badania nad potencjalnymi zastosowaniami medycznymi i psychiatrycznymi marihuany oraz psychedelików. Miesięczny biuletyn wysyłany emailem do członków MAPS w kwietniu 2011 zawierał krótki opis sondy online i link do niej. Informacja ta była również umieszczona na stronie MAPS. Całkowita liczba uczestników, którzy wypełnili ankietę, wynosiła 350, gdzie użytecznych danych dostarczyło 337. Wśród tych 337 uczestników, wiek wahał się od 16 do 79 lat (M = 29,12 lat, SD = 12,14), a 68,5% było mężczyznami. Większość (68%) zgłosiło posiadanie wyższego wykształcenia; 32% uczestników było studentami, a 58% było zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.

Przed rozpoczęciem badania otrzymano zatwierdzenie od Komitetu Etyki Badań Uniwersytetu Bond. Nie zaproponowano żadnej zachęty do uczestnictwa.

Materiały

By rozpocząć internetową ankietę udzieloną przez Survey Monkey, każdy uczestnik musiał przeczytać uzasadnienie, które zapewniało o anonimowości ich danych, oraz informowało o ich prawie do odstąpienia od badania w każdej chwili bez konsekwencji. Ankietę obejmowały poniższe kwestionariusze.

Demografia a kwestionariusz stosowania leku

Pomiar ten został stworzony dla tego badania i pytał o uczestników wiek, płeć, wykształcenie, zawód, oraz osobistą historię stosowania alkoholu oraz narkotyków wliczając konopie (marihuana), MDMA (Ekstazy), kokainę, opiaty, LSD i psilocybinę. Uczestnicy zostali poproszeni o oszacowanie ich częstości stosowania na skali sześciopunktowej gdzie 0 = "nigdy", 1 = "rzadko", 2 = "co miesiąc", 3 = "co dwa tygodnie", 4 = "co tydzień", i 5 = "co dzień". Zostali również poproszeni o ocenienie swej zwykle przyjmowanej dawki na czteropunktowej skali gdzie 0 = "żadna", 1 = "niska dawka", 2 = "powszechna dawka", i 3 = "silna dawka". Uczestnicy zostali również zapytani, czy kiedykolwiek mieli przemożnie intensywne doświadczenie jakiegokolwiek rodzaju - nie koniecznie wywołane dragowo lecz mogące zawierać doświadczenia dragowe - zaznaczając "tak" lub "nie". Tym, którzy wskazali, że używali psychedelików, zadawano pytanie o motywy uczestnika do takiego użycia.

Skala mistycyzmu

Ten 32 pozycjowy kwestionariusz (Hood 1975) zawiera pozycje, które pytają uczestników o przeszłe doświadczenia mistyczne (jeśli w ogóle). Skala Mistycyzmu była stosowana w badaniach nad psychologią religii (Spilka et al. 2003), ale wcześniej została zastosowana do doświadczeń dragowych tylko przez Griffithsa i współpracowników (2006), którzy użyli jej do oceny doświadczeń po psychedeliku (psilocybinie). Skala Mistycyzmu daje całkowity wynik na podstawie trzech wymiarów doświadczenia mistycznego: jakość noetyczna (np., "Nigdy nie doświadczyłem niczego boskiego", odwrotnie punktowana); mistycyzm introwertywny (np., "Nigdy nie miałem doświadczenia, którego nie byłbym w stanie odpowiednio wyrazić językiem", odwrotnie punktowana); mistycyzm ekstrawertywny (np. "Miałem doświadczenie, w którym czułem, że wszystko na świecie jest częścią tej samej całości"). Pozycje są oceniane na dziewięciopunktowej skali w zakresie od -4 = "ten opis jest niezwykle nieprawdziwy dla mojego własnego doświadczenia lub doświadczeń" poprzez 0 = "nie potrafię zdecydować" do +4 = "ten opis jest niezwykle prawdziwy dla mojego własnego doświadczenia lub doświadczeń". Psychometryczne właściwości tej skali sprawozdano jako rozsądne (Reinert & Steifler 1993).

Kwestionariusz stanów świadomości

SCQ (Griffiths et al. 2006) zawiera 100 pozycji dotyczących stanów świadomości i nastroju, lecz punktowane są tylko 43 pozycje z Kwestionariusza Doświadczenia Mistycznego Pahnkego-Richardsa (MEQ; Pahnke 1969; Richards 1975), a pozostałe są pozycjami rozpraszającymi. MEQ został użyty w eksperymencie Wielki Piątek Pahnkego w 1966, a także w kolejnym badaniu psilocybinowym według Griffithsa i współpracowników (2006), w tym ostatnim w postaci SCQ jak w niniejszym badaniu. MEQ ocenia doświadczenia wewnętrznej jedności, zewnętrznej jedności, transcendencję czasu i przestrzeni, niewysłowioność, paradoksalność, świętość, jakość noetyczną, oraz nastrój pozytywny. Uczestnicy ocenili każde doświadczenie na sześciopunktowej skali Likerta co do stopnia doświadczania wymienionego zjawiska, od 0 = "ani trochę" do 5 = "skrajnie". Przykładową pozycją jest "poczucie gruntownej pokory przed majestatem tego, co odczuwano jako święte lub nieskalane". Całkowite wyniki mogą się wahać od 0 do 215.

Zrównoważona Emocjonalna Skala Empatii

Skala ta (BEES; Mehrabian 1996) ocenia postrzeganą zdolność osoby do identyfikowania i odczuwania emocji innych. Uczestnicy ocenili 30 pozycji na dziewięciopunktowej skali Likerta gdzie -4 = "bardzo mocna niezgodność", 0 = "ani zgodność ani niezgodność", i +4 = "bardzo mocna zgodność" przy każdej pozycji. Przykładową pozycją jest "Jestem głęboko poruszony, gdy obserwuję nieznajomych, walczących o przetrwanie". Badania wykazały, że BEES ma dobrą do doskonałej spójność wewnętrzną, zbieżną i przewidującą ważność (Mehrabian, Young & Sato 1988; Mehrabian & Epstein 1972).

Inwentarz wartości życiowych

LVI (Crace & Brown 1996) stosuje 42 pozycje do zmierzenia 14 różnych wartości życiowych, które są oceniane pod kątem osobistej ważności na pięciopunktowej skali Likerta, gdzie 1 = "prawie nigdy nie kieruje moim zachowaniem", 3 = "czasem kieruje moim zachowaniem" i 5 = "prawie zawsze kieruje moim zachowaniem". 14 wartościami życiowymi są, osiągnięcie, przynależność, troska o środowisko, troska o innych, kreatywność, dobrobyt finansowy, zdrowie i aktywność, pokora, niezależność, lojalność wobec rodziny lub grupy, prywatność, odpowiedzialność, zrozumienie naukowe, oraz duchowość. Brown i Crace sprawozdali wysoką niezawodność testu-retestu dla 14 wartości życiowych wahającą się od 0,78 do 0,97. Dla celów tego badania, przebadane zostały jedynie kreatywność, duchowość, troska o środowisko, oraz troska o innych, na podstawie poprzednich wniosków opisanych wcześniej powyżej (Lerner & Lyvers 2006).

Skala uważności Langera

LMS (Langer Mindfulness Scale) (Langer 2004) ocenia konstrukt uważności jako praktykowanej w życiu codziennym. Uczestnicy oceniają 21 pozycji w odniesieniu do swych osobistych poglądów na pięciopunktowej skali Likerta gdzie 1 = "zdecydowanie się nie zgadzam", 3 = "neutralnie" i 5 = "zdecydowanie się zgadzam". Są cztery podskale, poszukiwanie nowości, zaangażowanie, wytwarzanie nowości, oraz elastyczność; ponieważ stwierdzono, że zwiększają one wynik skali pojedynczej, w niniejszym badaniu został użyty tylko wynik łączny.

Skale lęku depresyjnego i stresu

DASS-21 (Lovibond & Lovibond 1995) składa się z 21 pozycji dotyczących stanów nastroju negatywnego doświadczonych w ubiegłym tygodniu, ocenionych przy użyciu czteropunktowej skali oceny Likerta gdzie 0 = "te twierdzenia w ogóle mnie nie dotyczyły", 1 = "dotyczyły mnie co pewien czas", 2 = "dotyczyły mnie znaczną część czasu", i 3 = "dotyczyły mnie większość czasu". Są trzy podskale, depresja, niepokój i stres. Pozycje obejmują, "po prostu nie mogłem zacząć" (depresja), "stwierdziłem, że trudno się zrelaksować" (niepokój) oraz "stwierdziłem, że trudno się uspokoić" (stres). Normalnymi wynikami dla depresji są 0-9, dla niepokoju 0-7, a dla stresu 0-14 (Lovibond & Lovibond 1995), przy wyższych wynikach wskazujących na psychopatologię. Psychometryczne właściwości tego powszechnie stosowanego pomiaru są uważane za znakomite (Crawford & Henry 2003).

Procedura

Uczestnicy anonimowo wypełniali kwestionariusze online poprzez Survey Monkey. Gdy otworzyli link do niniejszej sondy na swym komputerze, najpierw przeczytali oświadczenie wyjaśniające. Potem uczestnicy klikali "Dalej", co kierowało ich do kwestionariusza demograficznego. Po wypełnieniu tej części, uczestnicy przechodzili do innych kwestionariuszy. Po wypełnieniu ostatniego kwestionariusza, uczestnicy klikali "Gotowe", co przenosiło ich na stronę z podziękowaniem i uznaniem.

Wyniki

Po usunięciu wieloczynnikowych odstających i przypadków z istotnymi brakującymi danymi z zestawu danych, 337 przypadków pozostało do dostarczenia użytecznych danych. Z tych 337 uczestników, 99% sprawozdało stosowanie alkoholu, 58% sprawozdało stosowanie kokainy, 40% sprawozdało stosowanie opiatów, 96% sprawozdało stosowanie konopi, 74% sprawozdało stosowanie MDMA, 83% sprawozdało stosowanie LSD, a 89% sprawozdało stosowanie psilocybiny. Bardzo wysokie proporcje próbki, która sprawozdała stosowanie konopi i psychedelików było oczekiwane biorąc pod uwagę naturę MAPS jako grupy rzeczników promującej potencjalnie korzystne zastosowania tych substancji. Jednakże, oceniona częstotliwość stosowania lekowego zgłoszona samodzielnie była niska w tej próbce z wyjątkiem dla stosowania alkoholu i konopi. Najczęściej zgłaszaną częstością stosowania dla alkoholu było "cotygodniowo" (35%), podczas gdy dla konopi najczęściej zgłaszaną częstością stosowania było "codziennie" (44%). W przeciwieństwie do tego, "rzadko" (mniej niż co miesiąc) było najczęściej zgłaszaną częstością dla stosowania kokainy, opiatów, MDMA, LSD i psilocybiny w tej próbce. Samodzielnie zgłaszane przyjęte dawki ukazały szerszy rozkład niż częstość użycia, choć najczęściej podawanym poziomem dawki był "powszechny" przy częstościach wahających się od 13% do 45% dla tej kategorii dawki; wyjątkami była kokaina i opiaty, dla których najpowszechniej podawaną ilością była "żadna" (dragi te miały najniższy odsetek użytkowników w tej próbce; zobacz powyżej). Wyniki depresji, niepokoju i stresu DASS (Depression, Anxiety and Stress Scores) były dość niskie w tej próbce, wynosiły średnio tylko trzy lub cztery z możliwych 21. Wśród tych, którzy sprawozdali używanie psychedelików i dostarczyli motywów na użycie, najpowszechniej sprawozdawanym motywem użycia była "ekspansja umysłu" (41%), następnie "duchowy" (25%), "ciekawość" (13%) i "rekreacja" (7%), z pozostałymi wymienionymi jako "inne".

Obliczono współzależności między miarami zainteresowania i są one przedstawione w Tabeli 1. Wszystkie dawki nielegalnego leku były ze sobą powiązane zgodnie z oczekiwaniami, tak, że samodzielnie zgłaszane użycie wyższych dawek jakiegokolwiek leku było związane z samodzielnie zgłaszanym stosowaniem wyższych dawek także innych leków. Dawka LSD była istotnie dodatnio skorelowana z wynikami na Skali Mistycyzmu, MEQ, oraz Kreatywności LVI. Dawka psilocybiny była istotnie dodatnio skorelowana z wynikami Mistycyzmu i MEQ. Inne niedozwolone dragi (kokaina, konopie, opiaty, MDMA) ukazały tylko małą, do żadnej, korelację z którąkolwiek ze skal, i żadną z Mistycyzmem lub wynikami MEQ. Dawka alkoholu była istotnie ujemnie skorelowana z wynikami empatii na BEES i trzema z pięciu wartości LVI: troską o środowisko, troską o innych, oraz duchowością. Wiek uczestników był istotnie ujemnie związany ze wszystkimi, samodzielnie sprawozdanymi dawkami lekowymi z wyjątkiem kokainy, oraz istotnie dodatnio związany z empatią na BEES, troską środowiskową na LVI oraz duchowością na LVI.

Kilka skal było istotnie współzależnych w oczekiwany sposób. Na przykład, wyniki empatii BEES były dodatnio skorelowane z troską LVI o innych; wyniki duchowości LVI oraz uważność LMS były dodatnio skorelowana ze sobą i Mistycyzmem, MEQ, BEES, oraz troską o innych LVI, kreatywnością i troską o środowisko; a wszystkie skale DASS były jak zwykle współzależne (np., Lyvers et al. 2010) chociaż, co ciekawe, nie korelowały one istotnie z żadnym innym pomiarem, wliczając wskaźniki stosowania dragu (zobacz Tabela 1).

Do oceny predyktorów zastosowano regresję hierarchiczną podstawowych kryteriów zainteresowania, tj., wyników Skali Mistycyzmu i wyników MEQ, badających możliwe role dawki LSD i psilocybiny po skontrolowaniu zmiennych demograficznych, zmiennych nastroju, i samodzielnie sprawozdanych dawek dragów innych niż LSD lub psilocybina. W regresjach tych wiek, płeć i poziom wykształcenia zostały wprowadzone w kroku 1, po depresji DASS, wyniki niepokoju i stresu w kroku 2, samodzielnie sprawozdane dawki alkoholu, konopi, kokainy, opiatów i MDMA w kroku 3, a samodzielnie sprawozdane dawki LSD i psilocybiny w kroku 4. Dla prognozy wyników Skali Mistycyzmu, model regresji był istotny tylko w kroku 4, F(13, 291) = 2,79, p < 0,001; dodatek psychedelików w kroku 4 stanowił 11% wariancji w wynikach Skali Mistycyzmu Fchange (2, 291) = 10,60, p < 0,0001. Jedynymi istotnymi predyktorami lekowymi wyników skali Mistycyzmu była dawka LSD, β = 0,23, p < 0,0001, oraz dawka psilocybiny, β = 0,13, p = 0,04. Żadne inne predyktory nie osiągnęły istotności z wyjątkiem wieku tylko w kroku 4, β = 0,14, p = 0,02. Dla wyników MEQ jako kryterium, rezultaty były bardzo podobne; ponownie model regresji był istotny jedynie przy kroku 4, F(13, 291) = 3,12, p < 0,0001, a dodanie leków psychedelicznych przy kroku 4 wyjaśniło 12% zmienność w wynikach MEQ, Fchange (2, 291) = 12,60, p < 0,0001. Jedynym istotnym predyktorem lekowym w modelu finalnym była dawka LSD, β = 0,26, p < 0,0001, z dawką psilocybiny zbliżającą się do istotności, β = 0,11, p =0,07, oraz wiekiem ponownie istotnym tylko przy kroku 4, β = 0,13, p =0,03.

Tabela 1.
Korelacje Pearsona Pośród Samodzielnie Sprawozdanego Dawkowania Użytych Leków oraz Wyników z Kwestionariuszy (po szczegóły patrz tekst)
Zmienne12345678910111213141516171819
1 Wiek--0,31**-0,05-0,12*-0,22**-0,20**-0,18**-0,21**0,15**0,080,100,080,24**0,090,040,25**-0,04-0,06-0,02
2 Alkohol-0,15**0,030,17**0,20**0,12*0,13*-0,16**-0,09-0,05-0,02-0,16**-0,13*-0,09-0,18**0,010,050,06
3 Kokaina-0,28**0,18**0,40**0,20**0,23**0,080,060,050,040,030,050,050,010,03-0,100,01
4 Opiaty-0,18**0,19**0,17**0,18**0,030,090,100,12*-0,020,050,05-0,06-0,03-0,030,05
5 Konopie-0,13*0,21**0,19**-0,070,010,040,08-0,05-0,12*0,030,030,030,070,04
6 MDMA-0,38**0,34**0,000,020,080,07-0,040,06-0,01-0,100,04-0,01-0,03
7 LSD-0,35**0,010,100,23**0,26**0,070,020,16**0,000,030,080,02
8 Psilocybina--0,010,000,19**0,19**0,050,000,00-0,070,090,060,05
9 BEES-0,35**0,30**0,27**0,25**0,50**0,18**0,27**-0,02-0,05-0,06
10 LMS-0,34**0,33**0,23*0,31**0,55**0,19**0,03-0,010,05
11 Skala Mistycyzmu-0,86**0,22**19**0,25**0,40**-0,03-0,04-0,07
12 MEQ-0,22**0,16**0,28**0,38**-0,05-0,05-0,08
13 Troska o środowisko-49**0,33**0,42**-0,05-0,04-0,04
14 Troska o innych-0,30**0,35**0,02-0,08-0,08
15 Kreatywność-0,23**0,050,050,03
16 Duchowość-0,020,03-0,02
17 Depresja-0,42**0,64**
18 Niepokój-0,52**
19 Stres-
Nota: * p < 0,05. ** p < 0,01.

Wreszcie, wśród zmiennych stosowania dragów, jedynie używanie dragów o właściwościach psychedelicznych było istotnie związane z raportem o posiadaniu kiedykolwiek nieprzepartego doznania. Wśród tych, którzy zgłosili użycie LSD kiedykolwiek (n = 280), 89% odpowiedziało "tak" na pytanie, czy kiedykolwiek mieli nieprzeparcie intensywne doznanie jakiegoś rodzaju, w porównaniu do tylko 68% tych, którzy powiedzieli, że nigdy nie próbowali LSD (n = 57), istotny związek χ2(1) = 15,81, p < 0,0001. Podobnie, wśród tych, którzy sprawozdali użycie psilocybiny kiedykolwiek (n = 299), 88% poinformowało o doświadczeniu nieprzepartego doznania kontra jedynie 59% tych, którzy powiedzieli, że nigdy nie próbowali psilocybiny (n = 37), ponownie istotny związek, χ2(1) = 21,61, p < 0,0001. W przeciwieństwie do tego, nie było związku między używaniem niepsychedelików, alkoholu, kokainy, opiatów, i konopi z kiedykolwiek doświadczonym nieprzepartym doznaniem, wszystkie p > 0,20; jednakże użycie MDMA, dragu łączącego stymulujące i łagodne właściwości psychedeliczne, było istotnie związane z raportowaniem nieprzepartego doznania, χ2(1) = 14,96, p < 0,0001. Z tych, którzy powiedzieli, że próbowali MDMA (n = 249), 85% informowało o posiadaniu kiedykolwiek nieprzepartego doznania w porównaniu z 72% tych, którzy powiedzieli, że nigdy nie brali MDMA (n = 87). Jednakże użycie MDMA było silnie związane z użyciem LSD, przy 90% tych, którzy informowali o użyciu MDMA kiedykolwiek raportujących również użycie LSD kontra jedynie 61% tych, którzy sprawozdali, że nigdy nie używali MDMA, χ2(1) = 41,00, p < 0,0001; niemal identyczne wyniki otrzymano dla samodzielnie sprawozdanego użycia psilocybiny przez tych, którzy raportowali o użyciu MDMA kontra tych, którzy nie użyli, χ2(1) = 28,67, p < 0,0001. Dlatego raporty o nieprzepartych doznaniach użytkowników MDMA mogą raczej odzwierciedlać stosowanie przez nich LSD lub psilocybiny niż MDMA. Próbując to ocenić, stosowanie MDMA zostało przebadane w odniesieniu do raportów nieprzepartego doznania u 15 uczestników, którzy stwierdzili, że nigdy nie próbowali LSD lub psilocybiny, z których dziesięciu poinformowało, że nigdy nie używało MDMA kontra pięciu, którzy poinformowali o użyciu MDMA. W tej podgrupie nie było istotnego związku między użyciem MDMA a raportami o nieprzepartym doznaniu, χ2(1) = 1,25, p = 0,26, jednak biorąc pod uwagę bardzo małą wielkość tej podgrupy, nie jest zaskakujący brak istotności. Spośród tych, którzy stwierdzili, że używali MDMA, troje z pięciu poinformowało o doświadczeniu kiedykolwiek nieprzepartego doznania kontra jedynie trzech z dziesięciu, informujących, że nigdy nie użyli MDMA. W porównaniu, wśród tych 57 uczestników, którzy informowali, że nigdy nie używali LSD, użycie psilocybiny było istotnie związane z raportami doświadczenia nieprzepartego doznania kiedykolwiek, p < 0,01; podobnie wśród 37 którzy zgłosili, że nigdy nie stosowali psilocybiny, użycie LSD było istotnie związane z raportami doświadczenia nieprzepartego doznania kiedykolwiek, p < 0,05.

Omówienie

Rezultaty były zgodne z przewidywaniami dla dwóch wskaźników doświadczeń mistycznych, Skali Mistycyzmu oraz MEQ, wariancji, które istotnie wyjaśniła samodzielnie sprawozdana dawka LSD lub psilocybiny lecz nie innych dragów. Ponadto raport własny z doświadczenia kiedykolwiek nieprzepartego doznania był istotnie związany tylko z samodzielnie sprawozdanym użyciem psychedelików, tj., LSD, psilocybiny i MDMA, choć ten ostatni związek może odzwierciedlać niezwykle wysokie nakładanie między użytkownikami MDMA a użytkownikami "pełnych" psychedelików, LSD lub psilocybiny w tej próbce. Skala Mistycyzmu i wyniki MEQ były istotnie silniej dodatnio skorelowane ze sobą i ze wszystkimi czterema wartościami LVI (troska o środowiska, troska o innych, kreatywność i duchowość) jak również z empatią BEES oraz uważnością LMS, zgodnie z oczekiwaniami opartymi na tradycjach mistycznych Buddyzmu i innych religii, według których takie wartości, jak również uważność, mogą być trwałym następstwem oświecenia mistycznego. Jednak oprócz małej dodatniej korelacji między samodzielnie sprawozdaną dawką LSD a kreatywnością LVI, nie było istotnych związków między samodzielnie sprawozdaną dawką jakiegokolwiek narkotyku - wliczając psychedeliki - a innymi przetestowanymi wartościami LVI, ani przy empatii BEES ani uważności LMS. Dawka alkoholu była negatywnie związana z empatią BEES oraz troską o środowisko LVI, troską o innych i duchowością.

Zdecydowana większość obecnej próbki członków MAPS i tych, którzy odwiedzili stronę internetową MAPS poinformowała o stosowaniu psychedelików. Oczekiwano tego na podstawie misji MAPS, organizacji nonprofit dedykowanej wspieraniu medycznych i psychiatrycznych zastosowań leków psychedelicznych jak również MDMA i konopi. Jednak ogromna większość zgłaszała tylko "rzadkie" (tj., mniej niż raz w miesiącu) stosowanie takich dragów; 74% użytkowników LSD powiedziało, że "rzadko" stosowało LSD, 77% użytkowników psilocybiny powiedziało, że "rzadko" stosowało psilocybinę, i 69% użytkowników MDMA powiedziało, że "rzadko" stosowało MDMA. Było to w przeciwieństwie do użytkowników konopi, z których 44% informowało o "codziennym" stosowaniu. Pomimo niskiej częstości stosowania psychedelików w tej próbce, samodzielnie sprawozdana dawka psychedeliczna przewidziała wyniki na dwóch kwestionariuszach doznania mistycznego zgodnie z oczekiwaniami. Najpowszechniej przytaczanym powodem podawanym dla stosowania psychedelików była "ekspansja umysłu", chociaż jedna czwarta użytkowników psychedelików przywoływała "duchowe" powody do ich stosowania. Obecne wnioski wskazują, że choć lata 1960 dawno minęły a czarnorynkowe dawki jednostkowe LSD dramatycznie zmalały, nielegalne stosowanie psychedelików LSD i psilocybiny wciąż jest istotnie związane z doznaniami, które mogą być scharakteryzowane jako mistyczne, transcendentalne lub natury duchowej, związek, który wydaje się być zależny od dawki. Z drugiej strony, samodzielnie sprawozdane dawki prawie psychedelicznego dragu MDMA, nie przewidziały takich doświadczeń w tej próbce, ani też żaden inny przebadany drag.

Choć LSD i psilocybina dawno zostały rozpoznane jako zdolne do wywoływania doznań mistycznych, Horgan (2003) zasugerował, że jak dotąd, żaden "psychedeliczny święty" nie wyłonił się z subkultury użytkowników psychedelicznych. Komentarz Horgana nasuwa pytanie, jak określić "świętość" poza ustaloną tradycją religijną, taką jak katolicyzm. Lerner i Lyvers (2006) stwierdzili, że użytkownicy psychedelików w rodzaju LSD lub psilocybiny różnili się od użytkowników dragów niepsychedelicznych w rodzaju konopi pod względem wyników wyższej empatii i wyższych wyników kreatywności LVI, duchowości, troski o innych oraz troski o środowisko w tej pierwszej grupie. Autorzy spekulowali, że różnice te mogą po części wynikać z psychedeliczno-mistycznych doświadczeń w tej pierwszej grupie. Jednakże, w niniejszym badaniu, silny pozytywny związek między samodzielnie sprawozdawaną dawką LSD lub psilocybiny oraz wyniki na dwóch kwestionariuszach doznania mistycznego, w połączeniu z brakiem związków między dawką dragu psychedelicznego a wynikami na empatii, duchowości, trosce o innych oraz trosce o środowisko, sugerują różną interpretację. Z różnych powodów ci, którzy decydują się na stosowanie psychedelików, mogą średnio kłaść większy nacisk na empatię, troskę o środowisko, kreatywność i duchowość niż ci, którzy nie decydują się na stosowanie psychedelików, jak wcześniej ustalili Lerner i Lyvers w Izraelu i Australii, ale obecne wyniki nie sugerują, że różnice te wynikają konkretnie z doznań mistycznych wywołanych psychedelikiem. Raczej różnice grupowe stwierdzone przez Lernera i Lyversa prawdopodobnie odzwierciedlają wybraną samemu naturę użytkowników psychedelików i związaną z nimi subkulturę, która nawet dziś może podzielać wiele wartości ruchu "hipisowskiego" z lat 60. Być może w mistycznych tradycjach religijnych, domniemany związek między nielekowo wywołanym oświeceniem duchowym a wartościami "świętobliwymi" - na przykładzie ideału oświeconego Bodhisatwy z Buddyzmu Mahayana, jako oddanego zmniejszeniu cierpienia wszystkich istot czujących - może w znacznym stopniu odzwierciedlać naturę osoby, która podejmuje się tak rygorystycznych poszukiwań mistycznych środkami tradycyjnymi, potrzebującymi zazwyczaj raczej wielu lat bardzo wymagających poświęceń i samodyscypliny w poszukiwaniu ostatecznej prawdy niż przejściowego mistycznego doznania oświecenia jako takiego (Harris 2011).

Obecne wnioski, że wyższe, samemu zgłaszane dawki leków psychedelicznych LSD i psilocybiny były związane z wyższymi wynikami w dwóch indeksach doświadczeń mistycznych, nie powinny być interpretowane jako zachęcanie do stosowania psychedelików, tym bardziej stosowania wysokich dawek. Choć zarówno LSD jak i psilocybina są fizycznie bardzo bezpieczne, psychologiczne zagrożenia związane z niekontrolowanym użyciem mogą być dość wysokie, jak wykazały lata 1960 gdy powszechne było niekontrolowane stosowanie LSD (np. Cohen 1970). Reakcje paniki i "bad tripy", po których następują objawy stresu post-traumatycznego takie jak "flashbaki" były powszechnie sprawozdawane wśród przypadkowych użytkowników psychedelików w latach 1960, chociaż takie reakcje zdarzają się znacznie rzadziej, gdy dragi te są przyjmowane przez psychicznie stabilnych, dojrzałych użytkowników we wspierającym, kontrolowanym otoczeniu (jak w ostatnim badaniu według Griffiths et al. 2006). Niemniej jednak nawet w tym ostatnim eksperymencie około jedna trzecia uczestników zgłosiła "znaczny strach" (str. 15) podczas ich psilocybinowego doznania. Griffiths i współpracownicy zauważyli, że w niekontrolowanych warunkach takie reakcje mogą z łatwością prowadzić do irracjonalnego zachowania, które może być niebezpieczne dla użytkownika lub innych. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność oraz intensywność efektów psychedelików, dragi te nigdy nie powinny być brane od niechcenia. Wszelkie przyszłe legalne aplikacje takich dragów będą prawdopodobnie ograniczone do ściśle kontrolowanych okoliczności wymagających starannego odsiewu, przygotowania i wsparcia dla tych, którzy biorą te substancje w specyficznym celu, czy to medycznym, czy duchowym.

Odnośniki

 1. Bakalar, J.B. 1985. Social and intellectual attitudes toward drug-induced religious experience. Journal of Humanistic Psychology 24: 45-66.
 2. Bravo, G.L. 2001. What does MDMA feel like? In: J. Holland (Ed.) Ecstasy: The Complete Guide. Rochester, VT: Park Street Press.
 3. Crace, R.K. & Brown, D. 1996. Life Values Inventory. Ann Arbor, MI: Aviat.
 4. Cohen, S. 1970. The Beyond Within: The LSD Story. St. Albans, UK: Paladin.
 5. Crawford, J.R. & Henry, J.D. 2003. The Depression Anxiety Stress Scales (DASS): Normative data and latent structure in a large non-clinical sample. British Journal of Psychology 4: 111-31.
 6. Doblin, R. 1991. The Good Friday experiment - a twenty five year follow-up and methodological critique. Journal of Transpersonal Psychology 23 (1): 1-28.
 7. Griffiths, R.; Richards, W.; McCann, U. & Jesse R. 2006. Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance. Psychopharmacology 187: 268-83.
 8. Grinspoon, L. & Balakar, J.B. 1979. Psychedelic Drugs Reconsidered. New York: Basic Books.
 9. Harris, S. 2011. Drugs and the Meaning of Life. Available at: http://www.samharris.org/blog/item/drugs-and-the-meaning-of-life/
 10. Hasler, F.; Grimberg, U.; Benz, M.A.; Huber, T. & Vollenweider, F.X. 2004. Acute psychological and physiological effects of psilocybin in healthy humans: A double-blind, placebo-controlled dose-effect study. Psychopharmacology (Berlin) 172: 145-56.
 11. Hidalgo, E. 2009. LSD Samples Analysis. Available at: http://www.erowid.org/chemicals/lsd/lsd_article3.shtml
 12. Hofmann, A. 1981. LSD, my Problem Child. New York: McGraw-Hill.
 13. Hood, R.W. 1975. The construction and preliminary validation of a measure of reported mystical experience. Journal for the Scientific Study of Religion 14: 29-41.
 14. Horgan, J. 2003. Rational Mysticism: Dispatches from the Border Between Science and Spirituality. Boston: Houghton Mifflin.
 15. Jacobs, B.L. 1987. How hallucinogenic drugs work. American Scientist 75: 386-92.
 16. James, W. 1905/2007. The Varieties of Religious Experience. New York: Cosimo.
 17. Laing, R. & Siegel, J.A. 2003. Hallucinogens: A Forensic Drug Handbook. San Diego: Academic Press.
 18. Langer, E.J. 2004. Langer Mindfulness Scale User Guide and Technical Manual. Worthington, OH: IDS Publishing Corporation.
 19. Leary, T. 1965. The religious experience: Its production and interpretation. In: G.M. Weil; R. Metzner & T. Leary (Eds.) The Psychedelic Reader. Secaucus, NJ: Citadel Press.
 20. Lerner, M. & Lyvers, M. 2006. Values and beliefs of psychedelic drug users: A cross-cultural study. Journal of Psychoactive Drugs 38: 143-47.
 21. Lovibond, S.H. & Lovibond, P.F. 1995. Manual for the Depression Anxiety Stress Scales. Sydney, Australia: The Psychology Foundation of Australia.
 22. Lyvers, M.; Thorberg, F.A.; Ellul, A.; Turner, J. & Bahr, M. 2010. Negative mood regulation expectancies, frontal lobe related behaviors and alcohol use. Personality and Individual Differences 48: 332-37.
 23. Maezumi, T. & Glassman, B. 2007. The Hazy Moon of Enlightenment. Somerville, MA: Wisdom Publications.
 24. Maslow, A. 1964. Religions, Values and Peak Experiences. New York: Viking Press.
 25. Mehrabian, A. 1996. Manual for the Balanced Emotional Empathy Scale (BEES). Monterey, CA: Albert Mehrabian.
 26. Mehrabian, A. & Epstein, N. 1972. A measure of emotional empathy. Journal of Personality 40: 525-43.
 27. Mehrabian, A.; Young, A.L. & Sato, S. 1988. Emotional empathy and associated individual differences. Current Psychology: Research & Reviews 7: 221-40.
 28. Pahnke, W. 1969. Psychedelic drugs and mystical experience. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 5: 149-62.
 29. Pahnke, W. 1963. Drugs and mysticism: An analysis of the relationship between psychedelic drugs and the mystical consciousness. Doctoral dissertation, Harvard University. Available at: http://www.maps.org/ books/pahnke/walter_pahnke_drugs_and_mysticism.pdf
 30. Pahnke, W.N. & Richards, W.A. 1966. Implications of LSD and experimental mysticism. Journal of Religion & Health 5: 175-208.
 31. Reinert, D. & Steifler, K. 1993. Hood's Mysticism Scale revisited: A factor-analytic replication. Journal for the Scientific Study of Religion 32: 383-88.
 32. Richards, W. 1975. Counseling, peak experiences and the human encounter with death: An empirical study of the efficacy of DPTassisted counseling in enhancing the quality of life of persons with terminal cancer and their closest family members. Doctoral dissertation, The Catholic University of America. Ann Arbor, MI: University Microfilms, 75-18, 531.
 33. Rushkoff, D. 2001. Ecstasy: Prescription for cultural renaissance. In: J. Holland (Ed.) Ecstasy: The Complete Guide. Rochester, VT: Park Street Press.
 34. Smith, H. 2000. Cleansing the Doors of Perception: The Religious Significance of Entheogenic Plants and Chemicals. Boulder, CO: Sentient Publications.
 35. Spilka, B.; Hood, R.W.; Hunsberger, B. & Gorsuch, R.L. 2003. The Psychology of Religion. New York: Guilford.
 36. Stafford, P. 1983. Psychedelics Encyclopedia. Los Angeles: Tarcher.
 37. Suzuki, D.T. 1957/2002. Mysticism: Christian and Buddhist. London: Routledge.
 38. Vollenweider, F.X.; Leenders, K.L.; Scharfetter, C.; Maguire, P.; Stadelmann, O. & Angst, J. 1997. Positron emission tomography and fluorodeoxyglucose studies of metabolic hyperfrontality and psychopathology in the psilocybin model of psychosis. Neuropsychopharmacology 16: 357.
 39. Watts, A. 1965. The Joyous Cosmology. New York: Random House.
[ tłumaczenie: cjuchu ]szukaj na psilosophy:  
 
Odsłon
od 29.06.2020komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze

. .twój komentarz :

nick / ksywa :komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarze komentarzePoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2021