TripoGramTripogram jest wykresem sporządzonym na podstawie trzech kwestionariuszy badawczych z Eksperymentu Wielki Piątek, którego autorem jest Walter Pahnke - pioniera na polu obiektywnawych prób pojmowania indukowanych psychedelicznie doznań mistycznych. Pozwala pomierzyć i graficznie odwzorować - jakkolwiek subiektywnawie, aczkolwiek jakośkolwiek - doznanie psychedeliczne w celu ocenienia jego kompletności w kontekście religijnomistycznym określonym typologią przedstawioną w tymże Eksperymencie.
W miarę możliwości punktujemy jedno konkretne doznanie, najpewniej to najznamienitsze, ponieważ wypadkowa wszystkich doznań mogłaby zawyżać (i/lub zaniżać) wynik kompletności.
Przed przystąpieniem dobrze jest zapoznać się z materiałem Dragi a mistycyzm - Eksperyment Wielki Piątek Waltera Pahnke, a zwłaszcza z rozdziałem Zjawiskowa typologia mistycznych stanów świadomości, opisującym najcharakterystyczniejsze - w kontekście pewnej obiektywności - cechy doznania mistycznopsychedereligijnego.
Nie trzeba odpowiadać na wszystkie kwestionariusze, a nawet pytania naraz. Tak długo jak długo istnieją ciastka, można powrócić i kontynuować wypełnianie.
Tripogram nie preferuje wielokrotnego wysyłania kwestionariuszy i można je wkluczyć tylko raz.
Nie ma chyba także sensu przystępować do kwestionariuszy, jeśli jeszcze oczekuje się na najznamienitsze doznania.
Tutaj można znaleźć średni wynik uczestników tego internetowego tripogramowania.

Do wyboru są trzy kwestionariusze z eksperymentu (C, D_II, D_III) oraz formularz metryczkowy (X) profilujący grupę odpowiadających. Do każdego wypełnionego kwestionariusza zostanie wygenerowany wykres odpowiedzi i obliczona zostanie kompletność dla kwestionariusza według założeń Eksperymentu. Po wypełnieniu wszystkich trzech kwestionariuszy zostanie wygenerowany czwarty wykres zbiorczy wraz z ogólną kompletnością obliczoną z trzech kwestionariuszy. Aby dołączyć wyniki do statystyki należy wypełnić formularz X przed kwestionariuszami eksperymentalnymi.

Wypełnij formularz X i wybierz któryś kwestionariusz:
Kwestionariusz C
Kwestionariusz D II
Kwestionariusz D III

Najpierw wypełnij poniższy formularz X

Formularz X

Wiek
Kraj
Płeć
Rasa
Wykształcenie
Status zawodowy
Stan cywilny
Miejsce zamieszkania
Preferowana dieta
Preferowana dieta duchowa
Praktyka duchowa
Preferowane nałogi
Typ osobowości
Tryb życia
Doświadczenie psychonautyczne

Formularz X nie został wypełniony więc dane z poniższych kwestionariuszy nie zostaną wliczone do statystyk.
Jeśli chcesz wzbogacić statystykę wypełnij proszę powyższy Formularz X.

C. Kwestionariusz polekowyProszę ocenić następujące pozycje przez wzgląd na własne doznanie w eksperymencie psilocybinowym. Oceń każdy punkt opisu zgodnie z następującą skalą:

5 - Bardzo mocno (bardziej niż kiedykolwiek przedtem w życiu i mocniej niż 4)
4 - Mocno (równoznaczne stopniem z jakimkolwiek mocnym doznaniem lub przewidywaniem jego opisu)
3 - Umiarkowanie
2 - Nieco
1 - Nie można zdecydować
0 - Brak, zupełnie wcale
nrPunkt opisu (z oryginalnym numerem z Eksperymentu, nie numerującym wykresu. Rzędną x wygenerowanych wykresów numeruje nr kolejny, z pierwszej kolumny tej tabeli.)Twoja ocena
wyczyść odpowiedzi tego kwest.
1.   1. Symboliczne postrzeganie rzeczy012345
2.   2. Poczucie jedności ze swoją grupą012345
3.   3. Odczucie drogocenności życia012345
4.   4. Uczucie bycia bardzo mądrym, wiedzącym wszystko012345
5.   5. Przerażenie lub strach012345
6.   6. Poczucie skończoności012345
7.   7. Poczucie zachwytu012345
8.   8. Panika012345
9.   9. Utrata siebie012345
10.   10. Łatwe rozumienie uczuć innych012345
11.   11. Zainteresowanie i zaabsorbowanie innymi ludźmi przychodzącymi i wychodzącymi z pokoju012345
12.   12. Posiadanie zdolności działania na kilku poziomach na raz012345
13.   13. Poczucie pokory012345
14.   14. Poczucie dobro bytu012345
15.   15. Obawa utraty kontroli012345
16.   16. Widzenie światła, które zdaje się nie mieć naturalnie wyjaśnialnego źródła012345
17.   17. Uczucie, że umrzesz podczas doznania012345
18.   18. Poczucie poznania wszechświata w jego całości012345
19.   19. Ogólne poczucie grzechu012345
20.   20. Przekonanie o jakichś konkretnych grzechach w swym życiu012345
21.   21. Poczucie przebaczenia lub oczyszczenia012345
22.   22. Poczucie osamotnienia lub samotności012345
23.   23. Poczucie najwyższej dobroci jako podstawy rzeczywistości012345
24.   24. Intuicyjna wiedza o swej nieśmiertelności012345
25.   25. Poczucie sądu nad swym życiem012345
26.   26. Wystąpienie różnych poziomów świadomości012345
27.   27. Nagłość wystąpienia różnych poziomów świadomości012345
28.   28. Nagłość zaniknięcia różnych poziomów świadomości012345
29.   29. Stabilność poziomu świadomości podczas doznania012345
30.   30. Przemijalność trwania najgłębszych poziomów012345
31.   31. Przemijalność trwania poziomów innych niż najgłębsze012345
32.   32. Trwałość nowych poziomów świadomości po doznaniu012345
33.   33. Poczucie pewności lub przekonanie o napotkaniu w czasie doznania najwyższej rzeczywistości (w znaczeniu "wiedzieć" i "widzieć" co naprawdę jest realne)012345
34.   34. Poczucie pewności lub przekonanie o napotkaniu najwyższej rzeczywistości teraz (patrząc wstecz)012345
35.   35. Poczucie, że to co napotkano w czasie doznania nie było rzeczywiste012345
36.   36. Poczucie, że to co napotkano nie było rzeczywiste teraz (patrząc wstecz)012345
37.   37. Intensywność reakcji na najwyższą rzeczywistość012345
38.   38. Całkowitość reakcji na najwyższą rzeczywistość012345
39.   39. Uniesienie012345
40.   40. Przygnębienie012345
41.   41. Miłość012345
42.   42. Nienawiść012345
43.   43. Wrażliwość012345
44.   44. Wylewność012345
45.   45. Złośliwość012345
46.   46. Niepewność012345
47.   47. Błogostan012345
48.   48. Utrapienie012345
49.   49. Pokój012345
50.   50. Przepełniająca energia012345
51.   51. Niepokój012345
52.   52. Ekstatyczna radość012345
53.   53. Oświecenie intelektualne012345
54.   54. Zachowanie tego oświecenia po doznaniu012345
55.   55. Poczucie bycia pochwyconym i przetworzonym012345
56.   56. Poczucie podziwu lub fantastyczności012345
57.   57. Poczucie szacunku012345
58.   58. Poczucie tajemniczej fascynacji pomimo przerażenia lub strachu (w sensie wstrząsów lub drżenia w najskrytszych głębinach istnienia)012345
59.   59. Poczucie całkowitej odmienności tego co napotkano w doznaniu012345
60.   60. Poczucie własnej skończoności w przeciwieństwie do nieskończoności012345
61.   61. Poczucie przemożnej pokory przed majestatem czegoś co uważano za nienaruszalne lub święte012345
62.   62. Poczucie obecności czegoś co było odczuwane za nienaruszalne, święte, lub boskie012345
63.   63. Poczucie nieobecności czegokolwiek co byłoby uważane za nienaruszalne, święte, lub boskie012345
64.   64. Poczucie, że doznanie jest opisywalne logicznymi stwierdzeniami, które nie są sprzeczne012345
65.   65. Poczucie, że próba opisania doznania stwierdzeniami logicznymi zaczyna angażować język sprzeczności012345
66.   66. Poczucie, że doznanie nie może być dokładnie opisane słowami012345
67.   67. Poczucie, że to co jest doświadczane tworzy część większej całości012345
68.   68. Paradoksalne rozpuszczenie dychotomii podmiot-przedmiot pomimo empirycznej wielorakości przedmiotów (wciąż są postrzegane jako odrębne)012345
69.   69. Intuicyjne doświadczenie esencji przedmiotów012345
70.   70. Poczucie jedności z tymi przedmiotami012345
71.   71. Czucie świadomości życia lub żywej obecności we wszystkich rzeczach012345
72.   72. Paradoksalna transcendencja przestrzeni (jak zdefiniowano w punktach 68-71)012345
73.   72a. Poczucie utraty wielorakości wszystkich poszczególnych wrażeń zmysłowych012345
74.   73. Czysta świadomość bez rozróżnień empirycznych012345
75.   74. Poczucie jedności z najwyższą rzeczywistością na poziomie opisanym przez 72a i 73012345
76.   75. Transcendencja czasu w znaczeniu określonym przez 72a-74012345
77.   76. Transcendencja przestrzeni w znaczeniu określonym przez 72a-74012345
78.   77. Świadomość "Poza" lub "Bardziej"012345
79.   78. Poszerzenie zwyczajnej świadomości osobowej do innych wymiarów wewnątrz siebie012345
80.   79. Poszerzenie zwyczajnej świadomości osobowej do innych wymiarów poza sobą012345
81.   80. Transcendencja czasu w znaczeniu określonym punktami 77-79012345
82.   81. Transcendencja przestrzeni w znaczeniu określonym punktami 77-79012345
83.   82. Poczucie obecności Boga012345
84.   83. Kontakt lub więź z Bogiem012345
85.   84. Zwiększona integracja osobowości012345
86.   85. Dezintegracja lub destrukcyjne efekty dla osobowości012345
87.   86. Nowe znaczenie dla życia012345
88.   87. Zmniejszenie znaczenia życia012345
89.   88. Doznanie śmierci012345
90.   89. Doznanie odrodzenia012345
91.   90. Uczucie miłości do innych012345
92.   91. Uczucia antagonizmu i nienawiści wobec innych012345
93.   92. Poczucie potrzeby jakiegoś rodzaju służby dla innych012345
94.   93. Faktyczne zmiany w zachowaniu w sposób jaki uznałbyś za konstruktywny i pozytywny012345
95.   94. Poczucie zwiększonego egocentryzmu012345
96.   95. Doznanie nawrócenia012345
97.   96. Poczucie przynależności do nowej i większej jedności012345
98.   97. Poczucie subiektywnej iluzji012345
99.   98. Chaos myślowy012345
100.   99. Uczucia nierzeczywistości012345
101.   100. Dyskomfort fizyczny012345
102.   101. Utrata pamięci z części doznania012345
103.   102. Utrata świadomości012345
104.   103. Zniekształcenie postrzegania wzrokowego012345
105.   104. Bardziej intensywne kolory012345
106.   105. Wizje kolorów, wzorów geometrycznych, przedmiotów, zwierząt, ludzi, scen012345
107.   106. Widzenie kolorów wokół głów lub ciał innych012345
108.   107. Słyszenie głosów, które nie dochodziły od nikogo spośród obecnych lub z głośnika012345
109.   108. Niezwykłe wonie lub zapachy012345
110.   109. Głód012345
111.   110. Płacz012345
112.   111. Poczucie roztopienia ciała012345
113.   112. Nudności012345
114.   113. Zawroty głowy012345
115.   114. Doznanie unoszenia012345
116.   115. Poczucie ciepła cielesnego012345
117.   116. Swędzenie lub pieczenie skóry012345
118.   117. Ból głowy012345
119.   118. Chłód012345
120.   119. Poczucie bycia poza ciałem012345
121.   120. Gwałtowny gniew furia012345
122.   121. Niepokój potrzeby wyjścia "z tego"012345
123.   126. Twoje doznanie było dla ciebie osobiście wartościowe012345
124.   127. Twoje doznanie było mistyczne lub religijne012345
125.   129. Proszę ocenić (0-5) znaczenie nabożeństwa (tripu) jako całości012345

Pewne modyfikacje:
Pytania wyłączone z tego internetowego kwestionariusza to 122,123,124,125,128.
122. Czy szczególnie lubisz lub czujesz się blisko któregoś z prowadzących?
123. Czy szczególnie nie lubisz któregoś prowadzącego?
124. Czy szczególnie lubisz lub czujesz się blisko któregokolwiek z uczestników?
125. Czy szczególnie nie lubisz któregoś z uczestników doświadczenia?
128. Czy myślisz, że wziąłeś psilocybinę?PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2023