TripoGramTripogram jest wykresem sporządzonym na podstawie trzech kwestionariuszy badawczych z Eksperymentu Wielki Piątek, którego autorem jest Walter Pahnke - pioniera na polu obiektywnawych prób pojmowania indukowanych psychedelicznie doznań mistycznych. Pozwala pomierzyć i graficznie odwzorować - jakkolwiek subiektywnawie, aczkolwiek jakośkolwiek - doznanie psychedeliczne w celu ocenienia jego kompletności w kontekście religijnomistycznym określonym typologią przedstawioną w tymże Eksperymencie.
W miarę możliwości punktujemy jedno konkretne doznanie, najpewniej to najznamienitsze, ponieważ wypadkowa wszystkich doznań mogłaby zawyżać (i/lub zaniżać) wynik kompletności.
Przed przystąpieniem dobrze jest zapoznać się z materiałem Dragi a mistycyzm - Eksperyment Wielki Piątek Waltera Pahnke, a zwłaszcza z rozdziałem Zjawiskowa typologia mistycznych stanów świadomości, opisującym najcharakterystyczniejsze - w kontekście pewnej obiektywności - cechy doznania mistycznopsychedereligijnego.
Nie trzeba odpowiadać na wszystkie kwestionariusze, a nawet pytania naraz. Tak długo jak długo istnieją ciastka, można powrócić i kontynuować wypełnianie.
Tripogram nie preferuje wielokrotnego wysyłania kwestionariuszy i można je wkluczyć tylko raz.
Nie ma chyba także sensu przystępować do kwestionariuszy, jeśli jeszcze oczekuje się na najznamienitsze doznania.
Tutaj można znaleźć średni wynik uczestników tego internetowego tripogramowania.

Do wyboru są trzy kwestionariusze z eksperymentu (C, D_II, D_III) oraz formularz metryczkowy (X) profilujący grupę odpowiadających. Do każdego wypełnionego kwestionariusza zostanie wygenerowany wykres odpowiedzi i obliczona zostanie kompletność dla kwestionariusza według założeń Eksperymentu. Po wypełnieniu wszystkich trzech kwestionariuszy zostanie wygenerowany czwarty wykres zbiorczy wraz z ogólną kompletnością obliczoną z trzech kwestionariuszy. Aby dołączyć wyniki do statystyki należy wypełnić formularz X przed kwestionariuszami eksperymentalnymi.

Wypełnij formularz X i wybierz któryś kwestionariusz:
Kwestionariusz C
Kwestionariusz D II
Kwestionariusz D III

Najpierw wypełnij poniższy formularz X

Formularz X

Wiek
Kraj
Płeć
Rasa
Wykształcenie
Status zawodowy
Stan cywilny
Miejsce zamieszkania
Preferowana dieta
Preferowana dieta duchowa
Praktyka duchowa
Preferowane nałogi
Typ osobowości
Tryb życia
Doświadczenie psychonautyczne

Formularz X nie został wypełniony więc dane z poniższych kwestionariuszy nie zostaną wliczone do statystyk.
Jeśli chcesz wzbogacić statystykę wypełnij proszę powyższy Formularz X.

D. Kwestionariusz uzupełniający część IIPatrząc wstecz na swoje Wielko Piątkowe doznanie, proszę ocenić stopień do jakiego doświadczyłeś w którymkolwiek momencie podczas tego dnia (po rozpoczęciu eksperymentu) następujących rzeczy:
NOTA: W swoich oszacowaniach stopnia proszę zastosować tę skalę ocen:

5 - Bardzo mocno (bardziej niż kiedykolwiek przedtem w życiu i mocniej niż 4)
4 - Mocno (równoznaczne stopniem z jakimkolwiek mocnym doznaniem lub przewidywaniem jego opisu)
3 - Umiarkowanie
2 - Nieco
1 - Nie można zdecydować
0 - Brak, zupełnie wcale
nrPunkt opisu (z oryginalnym numerem z Eksperymentu, nie numerującym wykresu. Rzędną x wygenerowanych wykresów numeruje nr kolejny, z pierwszej kolumny tej tabeli.)Twoja ocena
wyczyść odpowiedzi tego kwest.
1.   1. Utrata zwyczajowego poczucia czasu012345
2.   2. Utrata zwyczajowej świadomości tego gdzie się jest012345
3.   3. Pewność realności tego co doznano012345
4.   4. Spotęgowana przepustowość umysłu012345
5.   5. Intensywność twojej reakcji na doznanie012345
6.   6. Całkowitość twojej reakcji na doznanie012345
7.   7. Poczucie poznania całego wszechświata012345
8.   8. Stanowcza zmiana twego zwyczajowego stanu świadomości012345
9.   9. Nagłość pojawienia się różnych wymiarów świadomości012345
10.   10. Intelektualne oświecenie012345
11.   11. Ekstaza012345
12.   12. Pokój012345
13.   13. Szczęście012345
14.   14. Poczucie obecności tego co można opisać jedynie jako bezimienne012345
15.   15. Poczucie świętości z jaką traktowałeś swoje doznanie012345
16.   16. Uczucie, że nie mógłbyś nadać swemu doznaniu zasadności opisem słownym012345
17.   17. Pewność spotkania z najwyższą rzeczywistością (w sensie "wiedzenia" i "widzenia" co jest naprawdę realne)012345
18.   18. Utrata własnej tożsamości012345
19.   19. Czysta świadomość poza jakąkolwiek treścią empiryczną012345
20.   20. Sensowność własnego życia012345
21.   21. Doznanie odrodzenia012345
22.   22. Podziw012345
23.   23. Komunia z najwyższą rzeczywistością012345
24.   24. Głębokie relacje międzyludzkie z innymi obecnymi ludźmi012345
25.   25. Utrata poczucia odróżnienia od przedmiotów012345
26.   26. Wieczność012345
27.   27. Zyskanie wnikliwej wiedzy doznanej na poziomie intuicyjnym012345
28.   28. Miłość (do bliźniego swego jako ludzkiej istoty, a nie natury erotycznej lub seksualnej)012345
29.   29. Zachwyt012345
30.   30. Poczucie własnej skończoności w przeciwieństwie do nieskończoności012345
31.   31. Poszerzenie zwyczajnej świadomości osobowej do innych wymiarów wewnątrz siebie012345
32.   32. Poszerzenie zwyczajnej świadomości osobowej do innych wymiarów poza sobą012345
33.   33. Wtopienie się w większą niezróżnicowaną całość012345
34.   34. Bezkresność012345
35.   35. Bezczasowość012345
36.   36. Uczucie kompletności012345
37.   37. Intuicyjne doznanie esencji przedmiotów012345
38.   38. Poczucie bycia pochwyconym i przetworzonym przez doznanie012345
39.   39. Radość012345
40.   40. Poczucie czci012345
41.   41. Poczucie przynależności do nowej i większej jedności012345
42.   42. Utrata poczucia siebie jako doznanie głównie pozytywne012345
43.   43. Utrata poczucia siebie jako doznanie głównie negatywne012345
44.   44. Poczucie jedności z przedmiotami012345
45.   45. Błogostan012345
46.   46. Uniesienie012345
47.   47. Wolność od ograniczeń siebie w połączeniu z jednością lub więź z tym co odczuwane było jako wszechobejmujące i większe niż ja012345
48.   48. Poczucie bycia w uniesieniu duchowym012345
49.   49. Jedność z najwyższą rzeczywistością012345
50.   50. Poczucie obecności Boga012345
51.   51. Miłość Boga lub Chrystusa012345
52.   52. Powrót do zwyczajnego stanu świadomości dzień po doznaniu012345


PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2024