TripoGramTripogram jest wykresem sporządzonym na podstawie trzech kwestionariuszy badawczych z Eksperymentu Wielki Piątek, którego autorem jest Walter Pahnke - pioniera na polu obiektywnawych prób pojmowania indukowanych psychedelicznie doznań mistycznych. Pozwala pomierzyć i graficznie odwzorować - jakkolwiek subiektywnawie, aczkolwiek jakośkolwiek - doznanie psychedeliczne w celu ocenienia jego kompletności w kontekście religijnomistycznym określonym typologią przedstawioną w tymże Eksperymencie.
W miarę możliwości punktujemy jedno konkretne doznanie, najpewniej to najznamienitsze, ponieważ wypadkowa wszystkich doznań mogłaby zawyżać (i/lub zaniżać) wynik kompletności.
Przed przystąpieniem dobrze jest zapoznać się z materiałem Dragi a mistycyzm - Eksperyment Wielki Piątek Waltera Pahnke, a zwłaszcza z rozdziałem Zjawiskowa typologia mistycznych stanów świadomości, opisującym najcharakterystyczniejsze - w kontekście pewnej obiektywności - cechy doznania mistycznopsychedereligijnego.
Nie trzeba odpowiadać na wszystkie kwestionariusze, a nawet pytania naraz. Tak długo jak długo istnieją ciastka, można powrócić i kontynuować wypełnianie.
Tripogram nie preferuje wielokrotnego wysyłania kwestionariuszy i można je wkluczyć tylko raz.
Nie ma chyba także sensu przystępować do kwestionariuszy, jeśli jeszcze oczekuje się na najznamienitsze doznania.
Tutaj można znaleźć średni wynik uczestników tego internetowego tripogramowania.

Do wyboru są trzy kwestionariusze z eksperymentu (C, D_II, D_III) oraz formularz metryczkowy (X) profilujący grupę odpowiadających. Do każdego wypełnionego kwestionariusza zostanie wygenerowany wykres odpowiedzi i obliczona zostanie kompletność dla kwestionariusza według założeń Eksperymentu. Po wypełnieniu wszystkich trzech kwestionariuszy zostanie wygenerowany czwarty wykres zbiorczy wraz z ogólną kompletnością obliczoną z trzech kwestionariuszy. Aby dołączyć wyniki do statystyki należy wypełnić formularz X przed kwestionariuszami eksperymentalnymi.

Wypełnij formularz X i wybierz któryś kwestionariusz:
Kwestionariusz C
Kwestionariusz D II
Kwestionariusz D III

Najpierw wypełnij poniższy formularz X

Formularz X

Wiek
Kraj
Płeć
Rasa
Wykształcenie
Status zawodowy
Stan cywilny
Miejsce zamieszkania
Preferowana dieta
Preferowana dieta duchowa
Praktyka duchowa
Preferowane nałogi
Typ osobowości
Tryb życia
Doświadczenie psychonautyczne

Formularz X nie został wypełniony więc dane z poniższych kwestionariuszy nie zostaną wliczone do statystyk.
Jeśli chcesz wzbogacić statystykę wypełnij proszę powyższy Formularz X.

D. Kwestionariusz uzupełniający część IIICelem tej części jest zmierzenie niektórych utrzymujących się efektów, które uważasz za będące wynikiem Wielko Piątkowego doznania. Dla porównania wykorzystaj swój stan sprzed Wielkiego Piątku. Stosując tę samą skalę ocen co w poprzedzającej Części II (pojedyncza skala 0 do 5), proszę ocenić, biorąc pod uwagę swą obecną kondycję stopień do jakiego:
nrPunkt opisu (z oryginalnym numerem z Eksperymentu, nie numerującym wykresu. Rzędną x wygenerowanych wykresów numeruje nr kolejny, z pierwszej kolumny tej tabeli.)Twoja ocena
wyczyść odpowiedzi tego kwest.
1.   53. Doznanie zmieniło twą filozofię życia. negatywnie012345pozytywnie012345
2.   54. Stałeś się mniej/bardziej wrażliwy na potrzeby innych. mniej012345bardziej012345
3.   55. Masz mniejszą/większą integrację osobistą. mniejszą012345większą012345
4.   56. Nauczyłeś się z doznania czegoś krzywdzącego/użytecznego. krzywdzącego012345użytecznego012345
5.   57. Miałeś łatwość/trudności przy próbach zakomunikowania swego doznania innym, którzy nie byli obecni. łatwość012345trudności012345
6.   58. Twoje zachowanie zmieniło się w sposób, który uważasz za negatywny/pozytywny od czasu doznania. negatywny012345pozytywny012345
7.   59. Czujesz obecnie mniejszą/większą potrzebę służenia innym. mniejszą012345większą012345
8.   60. Jesteś mniej/bardziej prawdziwym sobą wśród innych. mniej012345bardziej012345
9.   61. Zwiększyły/zmniejszyły się uczucia przygnębienia. zwiększyły012345zmniejszyły012345
10.   62. Zmniejszyło/zwiększyło się twoje zrozumienie życia. zmniejszyło012345zwiększyło012345
11.   63. Masz mniejsze/większe poczucie wewnętrznego przekonania w życiu. mniejsze012345większe012345
12.   64. Twoje życie ma osłabioną/zwiększoną jakość dynamiczną. osłabioną012345zwiększoną012345
13.   65. Inni zauważyli negatywną/pozytywną zmianę w tobie od czasu Wielkiego Piątku. negatywną012345pozytywną012345
14.   66. Masz zmniejszone/zwiększone uczucie szczęścia. zmniejszone012345zwiększone012345
15.   67. Twoje życie ma mniejsze/większe znaczenie. mniejsze012345większe012345
16.   68. Jesteś mniej/bardziej tolerancyjny dla innych. mniej012345bardziej012345
17.   69. Masz w życiu mniej/więcej spokoju. mniej012345więcej012345
18.   70. Jesteś teraz z perspektywy czasu przekonany, że napotkałeś w swym doznaniu najwyższą rzeczywistość (tj., że "wiedziałeś" i "widziałeś" co jest naprawdę realne) (0-5)
012345
19.   71. Masz zmniejszoną/zwiększoną efektywność realizacji. zmniejszoną012345zwiększoną012345
20.   72. Masz zwiększone/zmniejszone poczucie czci. zwiększone012345zmniejszone012345
21.   73. Zarzucono ci logiczną sprzeczność przy próbie opisania znaczenia twego własnego doznania tym, którzy nie byli obecni. (0-5)
012345
22.   74. Zwiększyły/zmniejszyły się uczucia niepokoju. zwiększyły012345zmniejszyły012345
23.   75. Masz obecnie mniejszą/większą pewność powołania zakonnego. mniejszą012345większą012345
24.   76. Masz mniej/bardziej pozytywne relacje z innymi. mniej012345bardziej012345
25.   77. Jesteś mniej/bardziej kreatywną osobą. mniej012345bardziej012345
26.   78. Masz ogólnie mniej/więcej entuzjazmu w życiu. mniej012345więcej012345
27.   79. Twoje poczucie wartości - tj., co jest dla ciebie w życiu ważne - zmieniło się negatywnie/pozytywnie. negatywnie012345pozytywnie012345
28.   80. Mniejsze/większe znaczenie pokładasz w tradycyjnych teologicznych sformułowaniach by wyrazić wglądy duchowe. mniejsze012345większe012345
29.   81. Twoje życie ma mniejszą/większą treściwość. mniejszą012345większą012345
30.   82. Czujesz, że znasz teraz nowy wymiar życia. (0-5)
012345
31.   83. Poświęcasz mniej/więcej czasu na życie religijne. mniej012345więcej012345
32.   84. Zmniejszyło/zwiększyło się twoje uznanie dla całego stworzenia. zmniejszyło012345zwiększyło012345
33.   85. Żywisz teraz wobec innych mniej/więcej nienawiści. mniej012345więcej012345
34.   86. Zachowałeś/straciłeś już stan świadomości, którego doświadczyłeś w Wielki Piątek. zachowałeś012345straciłeś012345
35.   87. Masz w życiu mniej/więcej radości. mniej012345więcej012345
36.   88. Czujesz obecnie, że to czego doznałeś było złudzeniem subiektywnym. (0-5)
012345
37.   89. Zmniejszył/zwiększył się czas spędzany na cichej medytacji. zmniejszył012345zwiększył012345
38.   90. Masz mniejsze/większe poczucie drogocenności życia. mniejsze012345większe012345
39.   91. Jesteś osobą mniej/bardziej autentyczną. mniej012345bardziej012345
40.   92. Czujesz obecnie, że znaczenie twego doznania leży poza słowami. (0-5)
012345
41.   93. Masz mniejsze/większe poczucie śmiałości zakresu życia. mniejsze012345większe012345
42.   94. Twoje doznanie było przeszkodą/wartością dla twego życia. przeszkodą012345wartością012345
43.   95. Czujesz obecnie, że twoje życie zyskało wyraźną odmianę, oczywiście dzięki temu doznaniu. (0-5)
012345
44.   96. Próbowałeś od tamtej pory ująć ponownie jakąś część Wielko Piątkowego doznania. (0-5)
012345
45.   97. Odniosłeś sukces w tej próbie. (0-5)
012345
46.   98. Nie byłbyś/byłbyś zainteresowany powtórzeniem tego samego doznania, które miałeś w Wielki Piątek. nie byłbyś012345byłbyś012345
47.   99. Nie byłbyś/byłbyś zainteresowany większą ilością tego rodzaju doznań - niekoniecznie z nadzieją dokładnego powtórzenia twego doznania Wielko Piątkowego. nie byłbyś012345byłbyś012345


PoradnikI ]   [ GatunkI ]   [ Honorowi psilodawcY ]   [ PsilosOpediuM ]   [ FaQ ]   [ ForuM ]   [ GalerY ]   [ TripograM ]   [ DarwiN ]   [ LinkI ]   [ EmaiL ]  

© psilosophy 2001-2024